Alle auteursrechten en databaserechten ten aanzien van deze module worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze module mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.